นโยบายความเป็นส่วนตัว

โดย KU888 รวบรวมนโยบายความเป็นส่วนตัวและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกเก็บเงิน การปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์และบริการ การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การจัดหาเว็บไซต์ที่ดีขึ้น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์และบริการกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่คุณให้กับเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว Ku888
นโยบายความเป็นส่วนตัว Ku888

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล การติดต่อ หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา หากคุณสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ตัวอย่างเช่น โดยการส่งอีเมลหรือโดยการกรอกแบบฟอร์มและส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อตอบกลับข้อความของคุณและเพื่อช่วยให้เราให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น หรือบริการที่ท่านต้องการ ในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี

ในบางกรณี การใช้เว็บไซต์และบริการ Clients on Demand อาจกำหนดให้คุณต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อระบุตัวตน รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลประชากร (รวมถึง ตัวอย่างเช่น รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ อุตสาหกรรมงาน ตำแหน่งงาน และรายได้) เพื่อลงทะเบียน

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัตรเครดิต

นโยบายของ Ku888
นโยบายของ Ku888

บริการของเราประกอบด้วย การฝึกสอนธุรกิจ การสัมมนาผ่านเว็บ การสัมมนา และเนื้อหาที่แจกจ่ายตามการสมัครรับข้อมูล ในการเปิดใช้งานการชำระเงิน เรารวบรวมและจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น เช่น โดยการจัดการคำสั่งซื้อและการประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บเงินและ/หรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ เว้นแต่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนดไว้ หรือเว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณอ้างว่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินและ/หรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณถูกใช้เพื่อซื้อสินค้าที่คุณไม่ได้อนุญาต รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อจัดการเรื่องนี้