ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข ku888 ในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์เป็นข้อตกลงที่เว็บไซต์ทำกับผู้ใช้ ซึ่งสรุปวิธีการใช้เว็บไซต์อย่างเหมาะสมตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย คู่สัญญาในเอกสารนี้คือเจ้าของเว็บไซต์และผู้ใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ มีส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่อุทิศให้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื่องจากทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา โดยจะสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎและต้องยุติบัญชีของตน

เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขยังสร้างชุดกฎที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับคู่สัญญา เป็นสถานที่สำหรับตั้งความคาดหวังสำหรับแต่ละฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับทั้งสองฝ่าย แม้ว่าทั้งสองฝ่ายควรจะตกลงกัน แต่โดยปกติแล้วผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นหากผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ พวกเขาตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ พวกเขาก็ไม่ควรใช้เว็บไซต์

เอกสารนี้แตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku888
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku888

ผู้ใช้ควรป้อนข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการกรอกเอกสาร และเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ตรวจทานข้อมูลเดียวกัน เมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณ์และ ตรวจทานแล้ว ควรเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและยอมรับได้ ควรโพสต์บนหน้าแยกต่างหากบนเว็บไซต์ซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้จากหน้าแรกภายใต้วลี “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”
กฎหมายที่ใช้บังคับ

แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับชุดเดียวที่สรุปสิ่งที่ต้องมีในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ แต่กฎหมายหลายฉบับอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่อาจ/ควรรวมไว้ เช่น พระราชบัญญัติผู้บริโภคของประเทศฟิลิปปินส์ (กฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 7394) และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปี 2000 (กฎหมายสาธารณรัฐฉบับที่ 8792) เมื่อเว็บไซต์มีการขายสินค้าและบริการด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจพบได้ในส่วนอื่นของเว็บไซต์

เว็บไซต์อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งของฟิลิปปินส์

ข้อกำหนด ku888
ข้อกำหนด ku888

เว็บไซต์ยังอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งของฟิลิปปินส์และกฎหมายอื่นๆ ของฟิลิปปินส์อีก ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัดสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ แต่การมีข้อกำหนดและเงื่อนไขชุดหนึ่งจะช่วยให้เจ้าของ/ผู้ดำเนินการสามารถกำหนดกฎสำหรับผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขควรพยายามให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกือบทุกสถานการณ์ที่พวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์